T-69/2015 JA Javna nabavka dobara - Oprema za sistem video nadzora

7.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

2.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru