T-88/2015 JA Javna nabavka dobara - Potrošni materijal (toneri, ketridži, CD, DVD)

11.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru