T-119/2015 JA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

22.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

13.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.6.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.,3.,4.,9.

25.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

25.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

25.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

25.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

25.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

25.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

25.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.