T-135/2015 JA Javna nabavka dobara - Nameštaj za ogranak Jagodina

12.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru