T-179/2015 JA Javna nabavka dobara - Gotov beton i betonski proizvodi

24.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.6.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka