T-188/2015 JA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

23.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

5.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

5.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

11.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

31.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

6.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

6.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.