T-214/2015 JA Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila

21.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

2.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

2.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.