T-227/2015 JA Javna nabavka dobara - Gorivo i mazivo

11.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

9.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

5.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka