T-289/2015 JA Javna nabavka usluga - Usluge očitavanja i kontrole mernog mesta

15.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

29.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

1.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru