T-305/2015 JA Javna nabavka usluga - Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, studija i elaborata za investicije na EEO 10(20)kV

18.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

5.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka