T-310/2015 JA Javna nabavka usluga - Geodetske usluge za investicije na EEO 10(20)kV u Ogranku Jagodina

24.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

2.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru