T-522/2015 JA Javna nabavka usluga - Usluge stručnog obrazovanja zaposlenih partija 1. Obuke

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.