T-543/2015 JA Javna nabavka usluga - Usluge izrade projekta u postupku legalizacije objekata

25.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka