T-611/2015 JA Javna nabavka usluga - Usluga izrade pečata, faksimila, ključeva, pločica za obeležavanje TS, natpisa za vrata i tipske pravce i sl.

30.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru