T-623/2015 JA Javna nabavka usluga - Usluge štampanja i fotokopiranja

17.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru