T-648/2015 JA Javna nabavka usluga - Popravka i servisiranje lifta u upravnoj zgradi ED Jagodina

11.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

25.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru