T-671/2015 JA Javna nabavka radova - Građevinski radovi za investicije na EEO 10(20)kV u Ogranku Jagodina

26.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

16.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru