T-680/2015 JA Javna nabavka radova - Elektromontažni radovi za investicije na EEO 10(20)kV u Ogranku Jagodina

25.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru