T-731/2015 JA Javna nabavka radova - Građevinski i zemljani radovi u Ogranku Jagodina

27.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.6.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

21.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru