MN-22/13 Javna nabavka dobara male vrednosti - Brave za trafostanicu, katanci i univerzalni katanci

17.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.08.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka