OP-18/13 Javna nabavka dobara - Gorivo i mazivo

02.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru