OP-19/13 Javna nabavka usluga - Obezbeđenje poslovnih objekata i novca

24.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.07.2013. godine
Pitanje i odgovor u vezi konkursne dokumentacije

29.07.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

24.10.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka