OP-20/13 Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za monofazna i trofazna brojila tipa "Iskra"

02.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

02.10.2013. godine
Pitanje i odgovor u vezi konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije

26.07.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.07.2013. godine
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

02.10.2013. godine
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda