OP-22/13 Javna nabavka dobara - Isporuka materijala i opreme za daljinsko upravljanje SN mrežom sa uslugom na ugradnji materijala i opreme za upravljanje SN mrežom

16.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.07.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

01.08.2013. godine
Pitanja u vezi konkursne dokumentacije

01.08.2013. godine
Objašnjenje u vezi konkursne dokumentacije

01.08.2013. godine
Priručnik za instalaciju i korišćenje NM-CCU

02.08.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

02.08.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

07.11.2013. godine
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

11.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru