OP-24/13 Javna nabavka dobara - Materijal za bravarsku radionicu

15.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

02.10.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke