OP-25/13 Javna nabavka radova - Nabavka i ugradnja dobara - Građevinski deo za TS 35 kV "Veliki Šiljegovac"

28.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija - partija 1.

Konkursna dokumentacija - partija 2.

Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

Pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije

01.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora - partija 1.

01.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora - partija 2.