OP-29/13 Javna nabavka dobara - Oprema za personalne računare i računarske periferije

15.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.08.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

21.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora