OP-30/13 Javna nabavka dobara - Isporuka i ugradnja sistema za zaštitu i upravljanje i ostalog elektromaterijala za završetak trafostanice 110/35kV "Aleksandrovac"

28.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.09.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

01.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora