OP-31/2013 Javna nabavka dobara - Dobra na izgradnji objekata 10(20) kV

13.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija - partija 1. Energetski transformatori

Konkursna dokumentacija - partija 2. SBTS 10/0,4kV 250 kVA, građevinski deo MBTS-CS i armirano betonski stubovi

Konkursna dokumentacija - partija 3. Ostali elektromaterijal

18.09.2013. godine
Izmene konkursne dokumentacije

03.10.2013. godine
Izmene konkursne dokumentacije, partija 3.

03.10.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

09.10.2013. godine
Izmene konkursne dokumentacije

09.10.2013. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

09.10.2013. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

10.10.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije - partija 3.

14.10.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

26.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

26.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

26.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.