OP-32/2013 Javna nabavka dobara - Oprema za telekomunikacione sisteme i oprema za personalne računare i računarske periferije

13.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.10.2013. godine
Obaveštenje o produženju dostavljanja ponuda

10.10.2013. godine
Izmene konkursne dokumentacije

10.10.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

10.10.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

10.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru