OP-34/2013 Javna nabavka dobara za fiksnu i mobilnu telefoniju

17.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.11.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

25.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka