OP-36/2013 Javna nabavka dobara - Alati i merni uređaji, sitan inventar i ostalo

18.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.10.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

31.10.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

31.10.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.11.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

14.11.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

14.11.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

20.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru