OP-38/2013 Javna nabavka radova - Radovi na adaptaciji sprata upravne zgrade ED Kruševac, ul. Kosančićeva 32

01.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru