OP-41/2013 Javna nabavka usluga - Obezbeđenje poslovnih objekata i novca

01.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.11.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

15.11.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

26.11.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.12.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava