OP-42/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal-stezaljke, čaure, papučice, osigurači...

14.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

04.12.2013. godine
Pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije

04.12.2013. godine
Pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije

17.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru