OP-44/2013 Javna nabavka dobara - Šrafovska roba, rezne ploče, elektrodee, boje...

14.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.11.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.11.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru