OP-45/2013 Javna nabavka dobara - Nabavka dobara za sanaciju mreže po nalogu elektroenergetskog inspektora

12.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za partiju 1., Nabavka i ugradnja tahografa

Konkursna dokumentacija za partiju 2., Elektromaterijal

Konkursna dokumentacija za partiju 3., Pocinkovani lim, grede

04.12.2013. godine
Pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije

31.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

31.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

20.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.