OP-46/2013 Javna nabavka dobara - Dobra na izgradnji objekata 35 kV

27.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija, partija 1. Dobra za TS 35kV (spojna oprema, uzemljenje TS, sopstvena instalacija TS)

Konkursna dokumentacija, partija 2. Dobra za TS 35kV (ispravljač i mikroprocesorski relej)

Konkursna dokumentacija, partija 3. Protivpožarna zaštita TS 35kV

Konkursna dokumentacija, partija 4. Kablovi i kablovski pribor za TS 35kV

17.01.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.

03.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.