OP-7/13 Javna nabavka usluga - Usluge održavanja higijene čišćenje poslovnih prostorija ED Kruševac

24.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.07.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

29.07.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

29.07.2013. godine
Odgovor u vezi konkursne dokumentacije

13.08.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

13.08.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

07.10.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

13.01.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

28.03.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru