T-624/2014 KŠ Javna nabavka usluga male vrednosti - Transportne usluge - prevoz opreme i materijala u Ogranku Kruševac

28.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

2.9.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.9.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru