T-642/2014 KŠ Javna nabavka usluga male vrednosti - Usluge podizanja predmeta dizalicom nosivosti preko 20 tona u Ogranku Kruševac

28.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.8.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

2.9.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.9.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru