T-125/2014 KŠ Javna nabavka dobara - Ostali sitan inventar i alat u Ogranku Kruševac

4.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.11.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

8.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru