T-141/2014 KŠ Javna nabavka dobara - Potrošni materijal (toneri, ketridži, DVD, CD)

14.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru