T-182/2014 KŠ Javna nabavka dobara - Gorivo i mazivo u Ogranku ED Kruševac-pogon Aleksandrovac

12.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru