T-216/2014 KŠ Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

1.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

7.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

19.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

19.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

19.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.