T-217/2014 KŠ Javna nabavka dobara - Rezervni delovi eletromaterijal i oprema

12.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.7.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

6.8.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

6.8.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.