T-279/2014 KŠ Javna nabavka usluga - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

8.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.8.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru