T-389/2014 KŠ Javna nabavka radova - Sanacija krova na objektu poslovnice Ćićevac i adaptacija postojećih prostorija

20.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru