T-389/2014 KŠ Javna nabavka radova - Sanacija krova na objektu poslovnice Ćićevac i adaptacija postojećih prostorija

5.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.8.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.8.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

28.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka