T-464/2014 KŠ Javna nabavka usluga - Usluga popravke biro opreme, bele tehnike, klima uređaja

24.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

29.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.